718Zygarde

Zygarde Core 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 13.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 9.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zygarde Cell 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 4.7 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zygarde 10% 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 22.0 cm Rộng: 6.7 cm Sâu: 20.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Zygarde 50% 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 40.0 cm Rộng: 33.5 cm Sâu: 34.5 cm
Số trang: 14 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zygarde 50% 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 33.0 cm Rộng: 29.9 cm Sâu: 37.4 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Zygarde 50% 03

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đầu, cẩn thận với ‘vây’ phía sau. Khi đầu và vây được tạo thành, mọi việc sẽ khá suôn sẻ; vừa hoàn thành phần đuôi, vừa dán 5 miếng cuối cùng vào mặt sau của phần đuôi đã đóng. Cần một vật nặng ở nửa sau của cơ thể / đuôi để cân bằng.
Cao: 22.0 cm Rộng: 21.1 cm Sâu: 16.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zygarde Complete 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 35.0 cm Rộng: 38.6 cm Sâu: 32.8 cm
Số trang: 18 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Zygarde Complete 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 33.0 cm Rộng: 35.2 cm Sâu: 39.5 cm
Số trang: 17 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).