720Hoopa

Hoopa 01

Hướng dẫn: Các vòng tròn hơi phức tạp nên bạn phải kiên nhẫn. Bắt đầu từ đầu hoặc từ sừng. Nhưng hãy làm chúng riêng biệt. Khi bạn đã hoàn thành những chiếc sừng, sau đó gắn chúng vào đầu. Dán cánh tay vào cơ thể hoặc không, tùy thuộc vào bạn. Ngoài ra, Hoppa không tự đứng và không bao gồm đế. Bạn có thể làm thêm một chiếc nhẫn và dán nó vào đáy của mô hình để nó có thể đứng vững, như bạn có thể thấy trong hình.
Cao: 19.3 cm Rộng: 19.8 cm Sâu: 19.7 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Olber
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hoopa Unbound 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 32.0 cm Rộng: 29.6 cm Sâu: 34.6 cm
Số trang: 13 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).