721Volcanion

Volcanion 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng ở đuôi.
Cao: 32.0 cm Rộng: 32.6 cm Sâu: 32.5 cm
Số trang: 14 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).