725Litten

Litten 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 15.0 cm Rộng: 12.4 cm Sâu: 19.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Ravamaster
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Litten 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 17.0 cm Rộng: 13.0 cm Sâu: 23.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Litten 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 18.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 20.0 cm
Số trang: 3+2 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Litten 04

Hướng dẫn: Xem tệp ID và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 15.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).