728Popplio

Popplio 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 13.0 cm Rộng: 16.1 cm Sâu: 19.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Ravamaster
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Popplio 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 13.0 cm Rộng: 16.1 cm Sâu: 19.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Ravamaster
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Popplio 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 17.0 cm Rộng: 18.1 cm Sâu: 22.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Popplio 04

Hướng dẫn: Xem tệp ID và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 21.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).