729Brionne

Brionne 01

Hướng dẫn: Làm phần thần trước từ mũi, đầu, hai tay. Sau đó, làm phần thân sau từ đuôi tới, đóng ở mặt phẳng tiếp giáp với thân trước. Cuối cùng, dán hai phần vào với nhau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 25.6 cm Sâu: 18.7 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).