730Primarina

Primarina 01

Hướng dẫn: Làm phần thân trước từ mũi, tóc, đầu, xuống, cổ, hai tay, kết thúc ở vòng hoa bụng trên. Làm phần thân dưới từ đuôi ngược về vòng hoa bụng dưới. Cuối cùng, dán hai vòng hoa bụng lại với nhau để hoàn thành. Cần đặt thêm vật nặng vào phần thân dưới để thăng bằng.
Cao: 27.0 cm Rộng: 16.7 cm Sâu: 27.2 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).