731Pikipek

Pikipek 01

Hướng dẫn: Làm từ mỏ xuống, đóng ở chân. Hoặc làm từ phía sau ngược lên, đóng ở mỏ.
Cao: 17.0 cm Rộng: 25.5 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pikipek 02

Hướng dẫn: Xem tệp ID. Dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 15.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).