733Toucannon

Toucannon 01

Hướng dẫn: Làm từ mỏ về sau, đóng ở chân hoặc đuôi.
Cao: 27.0 cm Rộng: 30.9 cm Sâu: 35.6 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).