736Grubbin

Grubbin 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự: Mặt, vàng, đỉnh đầu, chân, thân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 24.8 cm Sâu: 54.1 cm
Số trang: 14 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Grubbin 02

Hướng dẫn: Làm phần mặt từ càng đến mặt, đóng ở mặt phẳng khuất. Làm phần thân từ chân, đến lưng, đóng ở mặt phẳng khuất. Cuối cùng, dán hai phần vào với nhau.
Cao: 8.0 cm Rộng: 7.8 cm Sâu: 17.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).