737Charjabug

Charjabug 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở phía sau.
Cao: 8.8 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 15.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Charjabug 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở phía sau.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 15.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).