738Vikavolt

Vikavolt 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ cặp càng, mặt và để nó sang một bên. Tiếp tục, làm phần thân từ sau tới, đóng ở cổ. Cuối cùng, dán mặt vào thân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 32.3 cm Sâu: 30.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).