744Rockruff

Rockruff 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 25.0 cm Rộng: 12.1 cm Sâu: 26.6 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Rockruff 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 17.0 cm Rộng: 10.7 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: EHDLL
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rockruff 03

Hướng dẫn: Xem tệp ID và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 30.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).