745Lycanroc

Lycanroc Midday 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 21.9 cm Rộng: 16.6 cm Sâu: 35.6 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Lycanroc Midday 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng giữa hai chân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 28.2 cm Sâu: 27.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lycanroc Midnight 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 18.0 cm Rộng: 14.5 cm Sâu: 19.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Ravamaster
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Lycanroc Midnight 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đỉnh đầu. Hãy cẩn thận với các bộ phận nhỏ hơn như tai, răng, tay. Đóng ở dưới chân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 17.0 cm Sâu: 9.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lycanroc Midnight 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 22.6 cm Sâu: 26.7 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).