746Wishiwashi

Wishiwashi Solo 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau, đóng ở vòng thân kế đuôi.
Cao: 7.0 cm Rộng: 5.7 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 1 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Wishiwashi School 01

Hướng dẫn: Làm phần thân trước từ đầu về sau. Phần thân sau làm từ đuôi ngược lên, đóng ở chi tiết không có khớp nối. Cuối cùng, dán hai phần vào lại với nhau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 23.7 cm Sâu: 42.5 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).