747Mareanie

Mareanie 01

Hướng dẫn: Làm phần tóc từ các ngọn tóc về, đóng ở mặt phẳng phía dưới bên trong. Làm phần thân từ dưới lên, không cần đóng. Cuối cùng, dán tóc vào thân.
Cao: 19.0 cm Rộng: 22.4 cm Sâu: 22.4 cm
Số trang: 14 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).