748Toxapex

Toxapex 01

Hướng dẫn: Làm phần vỏ đóng ở đáy bên trong. Sau đó, làm phần thân từ dưới lên, không cần đóng. Cuối cùng, dán thân vào vỏ.
Cao: 23.0 cm Rộng: 35.7 cm Sâu: 33.7 cm
Số trang: 16 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).