752Araquanid

Araquanid 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm phần đầu, đóng ở đáy. Sau đó, làm phần thân, các chân và dán ở cổ. Cuối cùng, dán đầu vào thân để hoàn thành.
Cao: 20.0 cm Rộng: 49.1 cm Sâu: 28.2 cm
Số trang: 14 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).