753Fomantis

Fomantis 01

Hướng dẫn: Xem tệp ID và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 10.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).