759Stufful

Stufful 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra phía sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 22.3 cm Sâu: 23.6 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Billdeclave
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).