760Bewear

Bewear 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 18.0 cm Rộng: 20.5 cm Sâu: 11.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Ravamaster
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).