761Bounsweet

Bounsweet 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 13.6 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 8.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bounsweet 02

Hướng dẫn: Xem tệp ID và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).