762Steenee

Steenee 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy thân. Sau đó, dán chân vào thân.
Cao: 22.0 cm Rộng: 20.3 cm Sâu: 9.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).