767Wimpod

Wimpod 01

Hướng dẫn: Làm đầu đóng ở say gáy. Sau đó làm thân từ phía sau tới đóng ở cổ. Dán đầu vào thân cũng như các bộ phận riêng lẻ khác để hoàn thành.
Cao: 12.0 cm Rộng: 33.5 cm Sâu: 45.9 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).