768Golisopod

Golisopod 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ đầu xuống, đóng ở đáy. Sau đó, làm các chi từ đầu ngón trở về hướng thân. Cuối cùng, dán chúng lại với nhau để hoàn thành.
Cao: 30.0 cm Rộng: 27.9 cm Sâu: 28.7 cm
Số trang: 27 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Golisopod 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Đóng cơ thể ở chân được chỉ định
Cao: 20.5 cm Rộng: 16.7 cm Sâu: 24.1 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).