769Sandygast

Sandygast 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 15.0 cm Rộng: 22.5 cm Sâu: 21.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sandygast 02

Hướng dẫn: Xem tệp ID và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 15.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).