771Pyukumuku

Pyukumuku 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 24.2 cm Sâu: 35.0 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Billdeclave
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pyukumuku 02

Hướng dẫn: Làm từ phía trước ra phía sau, dán các gai trên đường đi. Đóng ở phía sau. Làm và gắn phần đuôi để hoàn thiện mô hình.
Cao: 9.4 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 13.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).