772Type: Null

Type: Null 01

Hướng dẫn: Làm phần đầu từ trên xuống. Làm phần đuôi từ sau tới. Kết nối các phần lại ở cổ.
Cao: 30.0 cm Rộng: 14.5 cm Sâu: 33.0 cm
Số trang: 12 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Type: Null 02

Hướng dẫn: Chỉ in và làm 9 trang Type: Null theo số thứ tự.
Cao: 26.0 cm Rộng: 18.9 cm Sâu: 24.0 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).