773Silvally

Silvally 01

Hướng dẫn: Làm từ nụ xuống. Kết thúc ở dưới cùng chân sau.
Cao: 32.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 21.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Silvally 02

Hướng dẫn: Chỉ in 4 trang đầu làm phần thân và 4 trang cuối làm phần đầu. Làm theo số thứ tự.
Cao: 26.0 cm Rộng: 18.9 cm Sâu: 24.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).