774Minior

Minior 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở “núi” dưới.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.5 cm Sâu: 11.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Minior Core 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở phía sau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.5 cm Sâu: 9.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).