776Turtonator

Turtonator 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ đầu xuống chân, đóng ở lưng. Sau đó, làm phần mai từ các gai hướng vào thân, đóng ở mặt phẳng ẩn. Cuối cùng, dàn mai vào thân để hoàn thành.
Cao: 25.0 cm Rộng: 20.7 cm Sâu: 22.4 cm
Số trang: 14 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).