777Togedemaru

Togedemaru 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 14.0 cm Rộng: 13.8 cm Sâu: 12.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: YoshiToad96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Togedemaru 02

Hướng dẫn: Xem tệp ID và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 18.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).