778Mimikyu

Mimikyu 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 22.0 cm Rộng: 18.7 cm Sâu: 21.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mimikyu 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu và đóng ở dưới cùng của cơ thể. Làm bàn chân bắt đầu từ phía trên và đóng ở phía dưới. Sau khi cả hai phần đóng lại, hãy dán chúng lại với nhau. Làm phần đuôi bắt đầu từ phía chóp và đóng ở phía thân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 25.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mimikyu 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 22.0 cm Rộng: 52.9 cm Sâu: 21.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mimikyu 04

Hướng dẫn: Xem tệp ID và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 18.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).