779Bruxish

Bruxish 01

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở đỉnh của nhụy “hoa”.
Cao: 20.0 cm Rộng: 11.3 cm Sâu: 33.1 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: SrHenderson
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).