780Drampa

Drampa 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng ở chi tiết đáy không có khớp nối.
Cao: 20.0 cm Rộng: 19.9 cm Sâu: 38.4 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Ravamaster & Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).