781Dhelmise

Dhelmise 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết mỏ meo không có khớp nối.
Cao: 25.0 cm Rộng: 20.4 cm Sâu: 7.4 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).