782Jangmo-o

Jangmo-o 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng ở chân sau.
Cao: 17.0 cm Rộng: 10.5 cm Sâu: 16.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Jangmo-o 02

Hướng dẫn: Xem tệp ID và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 17.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).