784Kommo-o

Kommo-o 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 46.3 cm
Số trang: 14 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).