785Tapu Koko

Tapu Koko 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chóp đuôi sau.
Cao: 30.0 cm Rộng: 25.9 cm Sâu: 23.0 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tapu Koko 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Đặc biệt, mào, đầu có thể khá khó, vì chúng khá nhọn và hẹp. Đầu và thân cũng là hai phần riêng biệt, và thân cần được làm từ dưới lên, dán cánh tay và vai khi đến lượt. Sử dụng các đế để giúp nâng đỡ cơ thể và cánh tay.
Cao: 30.3 cm Rộng: 22.9 cm Sâu: 24.2 cm
Số trang: 9+1 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).