786Tapu Lele

Tapu Lele 01

Hướng dẫn: Làm thân trên từ đầu xuống hết tay. Làm thân dưới từ dưới lên, đóng ở bụng. Sau đó, dán hai phần đó lại với nhau.
Cao: 23.0 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tapu Lele 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Mũ, đầu, thân và tay đều riêng biệt, vì vậy hãy làm và dán khi cần thiết. Cơ thể làm từ dưới lên. Đầu làm từ dưới lên. Mũ làm từ trong ra ngoài, đóng lại ở trên cùng.
Cao: 29.1 cm Rộng: 14.3 cm Sâu: 15.9 cm
Số trang: 9+1 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).