787Tapu Bulu

Tapu Bulu 01

Hướng dẫn: Làm phần sừng từ trên xuống, không đóng. Tiếp theo, làm phần thân từ trên xuống, đóng ở đáy. Sau đó, làm hai cánh tay từ ngón về thân, đóng ở mặt phẳng tiếp giáp thân. Cuối cùng, dán các phần đó lại với nhau.
Cao: 30.0 cm Rộng: 35.5 cm Sâu: 26.3 cm
Số trang: 14 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tapu Bulu 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Mũ, cơ thể và cánh tay đều riêng biệt, vì vậy hãy làm và dán khi cần thiết. Cơ thể làm từ trên xuống, mũ làm từ bên này sang bên kia, và cánh tay làm từ bàn tay sang vai. Đóng ở dưới cùng của chuông bằng cách dùng đầu đuôi nhét vào bên trong chuông.
Cao: 29.4 cm Rộng: 29.9 cm Sâu: 12.4 cm
Số trang: 10+1 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).