788Tapu Fini

Tapu Fini 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 23.0 cm Rộng: 18.8 cm Sâu: 21.2 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tapu Fini 02

Hướng dẫn: Làm từ theo số thứ tự. Đóng phần tóc ở ngọn tóc và sau đó tiếp tục đến cơ thể. Làm từ đầu xuống với phần thân, đóng ở phần đáy. Làm cánh tay từ ngón tay lên vai. Các chi tiết 39-43, 54-58 là móng tay (màu tím) và ngón tay (màu xám đen). Đối với móng tay, chỉ cần gấp và dán chúng lên nhau và dán vào đầu của mỗi ngón tay. Làm vỏ đóng ở hai đầu phẳng (như được chỉ ra) ở bên ngoài.
Cao: 30.3 cm Rộng: 23.2 cm Sâu: 26.7 cm
Số trang: 13+3 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).