789Cosmog

Cosmog 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Đóng ở chi tiết có hoặc tiết hình tròn phía sau.
Cao: 18.4 cm Rộng: 22.8 cm Sâu: 11.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cosmog 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 22.6 cm Sâu: 10.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).