790Cosmoem

Cosmoem 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Đóng ở chi tiết đen phía sau.
Cao: 12.0 cm Rộng: 13.0 cm Sâu: 7.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).