791Solgaleo

Solgaleo 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 40.0 cm Rộng: 32.5 cm Sâu: 46.1 cm
Số trang: 26 Độ khó: 4 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Solgaleo 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 33.0 cm Rộng: 22.4 cm Sâu: 37.4 cm
Số trang: 14 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).