793Nihilego

Nihilego 01

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, nhưng làm các xúc tu riêng biệt. Đóng mô hình ở đỉnh đầu.
Cao: 15.9 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 9.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Nihilego 02

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở đỉnh đầu.
Cao: 22.0 cm Rộng: 13.5 cm Sâu: 12.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).