794Buzzwole

Buzzwole 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm phần đầu từ mũi, râu, mặt. Tiếp theo, làm phần thân từ cổ xuống, đóng ở đáy. Sau đó, làm các cánh tay từ ngón về vai, đóng ở vai và làm các chân từ đùi xuống, đóng ở mũi chân. Cuối cùng, làm cánh và dán tất cả các bộ phận vào với nhau.
Cao: 37.0 cm Rộng: 37.9 cm Sâu: 36.3 cm
Số trang: 16 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).