797Celesteela

Celesteela 01

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở đỉnh. Hai tay có thể linh hoạt vì tách rời.
Cao: 40.2 cm Rộng: 49.3 cm Sâu: 20.2 cm
Số trang: 27 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).