799Guzzlord

Guzzlord 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 30.0 cm Rộng: 37.4 cm Sâu: 59.5 cm
Số trang: 29 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).