800Necrozma

Necrozma 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chi tiết chỉ định.
Cao: 30.0 cm Rộng: 41.5 cm Sâu: 26.6 cm
Số trang: 9+2 Độ khó: 4 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Necrozma 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 30.0 cm Rộng: 18.4 cm Sâu: 54.7 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Dawn Wings Necrozma 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 35.1 cm Rộng: 48.0 cm Sâu: 30.1 cm
Số trang: 20 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dusk Mane Necrozma 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng ở chân sau.
Cao: 34.5 cm Rộng: 38.1 cm Sâu: 38.2 cm
Số trang: 25 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ultra Necrozma 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng ở đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 38.1 cm Sâu: 42.7 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).